• Úklid domácností

  • Domácí hospodyně

  • Úklidové práce

Otázky a odpovědi

Co když se něco rozbije?

Pro případ způsobení škody ve Vaší domácnosti je firma pojištěna u Kooperativy a.s. na částku 1 mil. Kč.

Co když mi hospodyně nebude vyhovovat a nebudu s její prací spokojená ?

Ihned po prvním úklidu u kterého je majitelka přítomna se Vás zeptá, zda Vám úklid i paní, která jej provádí vyhovuje.

Co když mám doma kancelář, ve které podnikám?

V tom případě si dáváte část úklidu do nákladů. Máme zpracovány dva typy smluv, jednu podle občanského a jednu podle obchodního zákoníku.

Co kdyby se mi něco ztratilo?

Zatím se nám nestalo, že by hospodyně v některé domácnosti něco odcizila. V takovém případě, by situaci řešila policie a příslušná pojišťovna. Než jde hospodyně do domácnosti je důkladně prozkoušena a prověřena. Po každé z nových pracovnic požadujeme výpis z rejstříku trestů.

Jak jsou hospodyně vybírány?

Každá hospodyně začíná v domácnosti jednatelky firmy. Teprve po několika návštěvách navazuje praxe s některou služebně starší kolegyní, jednorázové úklidy, zástupy za nemoc a dovolené - a po takovéto praxi první vlastní klient.